Pulpis marfil lappato

Sizes
11mm
45x90G-1410
44,63X89,46 cm - 17.57" x 35.22"
M2 Caja:1,198Peso M2:25,05
Pz Caja:3Peso Pz:10,003
Cj/Palet:27Peso Cj:30,276
Peso Palet:840,452
22x90G-1452
22,21X89,46 cm - 8.74" x 35.22"
M2 Caja:0,993Peso M2:24,42
Pz Caja:5Peso Pz:4,85
Cj/Palet:36Peso Cj:24,535
Peso Palet:906,26

Pulpis marfil natural

Sizes
11mm
45x90G-1372
44,63X89,46 cm - 17.57" x 35.22"
M2 Caja:1,198Peso M2:25,96
Pz Caja:3Peso Pz:10,368
Cj/Palet:27Peso Cj:31,371
Peso Palet:870,017
22x90G-1426
22,21X89,46 cm - 8.74" x 35.22"
M2 Caja:0,993Peso M2:24,42
Pz Caja:5Peso Pz:4,85
Cj/Palet:36Peso Cj:24,535
Peso Palet:906,26

Pulpis marfil tassellato lappato

Sizes
11mm
22x90G-1472
22,21X89,46 cm - 8.74" x 35.22"
M2 Caja:0,993Peso M2:24,42
Pz Caja:5Peso Pz:4,85
Cj/Palet:36Peso Cj:24,535
Peso Palet:906,26
PIEZAS ESPECIALES

Pulpis marfil multi mosai

Sizes
11mm
15X45G-1732
14,73X44,63 cm - 5.80" x 17.57"
M2 Caja:0,46Peso M2:22,07
Pz Caja:7Peso Pz:1,45
Cj/Palet:44Peso Cj:10,31
Peso Palet:476,64
Pulpis marfil lappato
45x90G-1410
44,63X89,46cm - 17.57" x 35.22"
22x90G-1452
22,21X89,46cm - 8.74" x 35.22"
Pulpis marfil natural
45x90G-1372
44,63X89,46cm - 17.57" x 35.22"
22x90G-1426
22,21X89,46cm - 8.74" x 35.22"
Pulpis marfil tassellato lappato
22x90G-1472
22,21X89,46cm - 8.74" x 35.22"
Pulpis marfil multi mosai
15X45G-1732
14,73X44,63cm - 5.80" x 17.57"

PULPIS

Ir a Arriba