Oxidum Decor
63,78''x127,56'' - 162x324
Grey Natural
63,78''x127,56'' - 162x324
Extra white Polished
63,78''x127,56'' - 162x324
Grey Polished
63,78''x127,56'' - 162x324
Anthracite Natural
63,78''x127,56'' - 162x324
White Natural
63,78''x127,56'' - 162x324
Blue Polished
63,78''x127,56'' - 162x324
Black Natural
63.78" x 127.56" - 162X324
White Polished
63,78''x127,56'' - 162x324

Agata s-12 blue polished

Sizes
12mm
162X324G-4665
162x324 cm - 63,78''x127,56''
M2 Caja:5,249Peso M2:32,745
Pz Caja:1Peso Pz:171,88
Cj/Palet:20Peso Cj:171,88
Peso Palet:3460,6
Agata s-12 blue polished
162X324G-4665
162x324cm - 63,78''x127,56''

AGATA S-12