Blue Pulido
35,22''x35,22'' - 89'46x89'46
White Pulido
23,44''x23,44'' - 59'55x59'55
Black Pulido
23,44''x23,44'' - 59'55x59'55
White Natural
17,57''x35,22'' - 44'63x89'46
Moss Natural
17,57''x35,22'' - 44'63x89'46
Grey Natural
17,57''x35,22'' - 44'63x89'46
White Sound
11,71''x35,22'' - 29'75x89'46
Brown Sound
11,71''x35,22'' - 29'75x89'46
Grey Natural
17,57''x35,22'' - 44'63x89'46
Black Natural
17,57''x35,22'' - 44'63x89'46

Spectrum white satinado

Sizes
11mm
30X60G-1364
29'75x59'55 cm - 11,71''x23,44''
M2 Caja: 1,240 Peso M2: 23,730
Pz Caja:7Peso Pz: 4,170
Cj/Palet:40Peso Cj: 29,425
Peso Palet: 1.200,000
60X60G-1458
59'55x59'55 cm - 23,44''x23,44''
M2 Caja: 1,063 Peso M2: 24,992
Pz Caja:3Peso Pz: 8,768
Cj/Palet:30Peso Cj: 26,567
Peso Palet: 820,010

Spectrum white pulido

Sizes
11mm
30X60G-1456
29'75x59'55 cm - 11,71''x23,44''
M2 Caja: 1,240 Peso M2: 22,115
Pz Caja:7Peso Pz: 3,884
Cj/Palet:40Peso Cj: 27,423
Peso Palet: 1.119,920
60X60G-1516
59'55x59'55 cm - 23,44''x23,44''
M2 Caja: 1,063 Peso M2: 23,770
Pz Caja:3Peso Pz: 8,335
Cj/Palet:30Peso Cj: 25,268
Peso Palet: 781,040
PIEZAS ESPECIALES

Spectrum white sat mosai link

Sizes
11mm
30X30G-1860
29'75x29'75 cm - 11,71''x11,71''
M2 Caja: 0,708 Peso M2: 20,742
Pz Caja:8Peso Pz: 1,810
Cj/Palet:32Peso Cj: 14,685
Peso Palet: 492,920

Spectrum white sat mo+pre 2,5x

Sizes
11mm
30X30G-1860
29'75x29'75 cm - 11,71''x11,71''
M2 Caja: 0,708 Peso M2: 20,764
Pz Caja:8Peso Pz: 1,812
Cj/Palet:24Peso Cj: 14,701
Peso Palet: 375,824

Spectrum white sat prei

Sizes
11mm
30X60G-1638
29'75x59'55 cm - 11,71''x23,44''
M2 Caja: 1,063 Peso M2: 22,846
Pz Caja:6Peso Pz: 4,000
Cj/Palet:20Peso Cj: 24,285
Peso Palet: 508,700
30X60G-1638
29'75x59'55 cm - 11,71''x23,44''
M2 Caja: 1,063 Peso M2: 23,314
Pz Caja:6Peso Pz: 4,083
Cj/Palet:20Peso Cj: 24,783
Peso Palet: 518,660

Spectrum white pul list

Sizes
11mm
7X60G-111
7'3x59'55 cm - 2,87''x23,44''
M2 Caja: 0,670 Peso M2: 22,231
Pz Caja:15Peso Pz: 0,980
Cj/Palet:99Peso Cj: 14,895
Peso Palet: 1.497,605

Spectrum white sat list

Sizes
11mm
7X60G-97
7'3x59'55 cm - 2,87''x23,44''
M2 Caja: 0,670 Peso M2: 22,231
Pz Caja:15Peso Pz: 0,980
Cj/Palet:99Peso Cj: 14,895
Peso Palet: 1.497,605

Spectrum white sat ro-60

Sizes
11mm
7X60G-119
7'3x59'55 cm - 2,87''x23,44''
M2 Caja: 0,670 Peso M2: 22,231
Pz Caja:15Peso Pz: 0,980
Cj/Palet:99Peso Cj: 14,895
Peso Palet: 1.497,605

Spectrum white sat taco

Sizes
11mm
7X7G-27
7'3x7'3 cm - 2,87''x2,87''
M2 Caja: 0,170 Peso M2: 25,882
Pz Caja:30Peso Pz: 0,144
Cj/Palet:99Peso Cj: 4,400
Peso Palet: 458,600

Spectrum white pul taco

Sizes
11mm
7X7G-29
7'3x7'3 cm - 2,87''x2,87''
M2 Caja: 0,170 Peso M2: 25,882
Pz Caja:30Peso Pz: 0,144
Cj/Palet:99Peso Cj: 4,400
Peso Palet: 458,600
Spectrum white satinado
30X60G-1364
29'75x59'55cm - 11,71''x23,44''
60X60G-1458
59'55x59'55cm - 23,44''x23,44''
Spectrum white pulido
30X60G-1456
29'75x59'55cm - 11,71''x23,44''
60X60G-1516
59'55x59'55cm - 23,44''x23,44''
Spectrum white sat mosai link
30X30G-1860
29'75x29'75cm - 11,71''x11,71''
Spectrum white sat mo+pre 2,5x
30X30G-1860
29'75x29'75cm - 11,71''x11,71''
Spectrum white sat prei
30X60G-1638
29'75x59'55cm - 11,71''x23,44''
30X60G-1638
29'75x59'55cm - 11,71''x23,44''
Spectrum white pul list
7X60G-111
7'3x59'55cm - 2,87''x23,44''
Spectrum white sat list
7X60G-97
7'3x59'55cm - 2,87''x23,44''
Spectrum white sat ro-60
7X60G-119
7'3x59'55cm - 2,87''x23,44''
Spectrum white sat taco
7X7G-27
7'3x7'3cm - 2,87''x2,87''
Spectrum white pul taco
7X7G-29
7'3x7'3cm - 2,87''x2,87''

SPECTRUM